O szkoleniu

Szkolenie Lekcje z Microsoft Teams to cykl spotkań warsztatowych, podczas których zapoznają się z możliwościami i funkcjami środowiska Teams. Po zbadaniu potrzeb szkoleniowych i przeprowadzanej ankiecie ustalam zakres tematyczny i czasowy niezbędnego szkolenia.

Szkolenie stacjonarne może zostać uzupełnione o szkolenie online dla Rady Pedagogicznej lub poszczególnych nauczycieli. Szkolenie to pozwoli przećwiczyć wszystkie zdobyte dotychczas umiejętności w domu ze wsparciem trenera online.

Czym jest Microsoft Teams

Microsoft Teams to usługa internetowa firmy Microsoft zawierająca imponujący zestaw narzędzi i usług służących do współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoftu, takimi jak Microsoft Office, Forms oraz Skype. Dziś Teams ewaluowały, zmieniają się na naszych oczach dodając coraz to nowe funkcje. 

Jeśli chcielibyśmy w trzech słowach scharakteryzować to narzędzie, powiedzielibyśmy – współpraca, komunikacja i indywidualizacja. A to wszystko jest możliwe dzięki wielu usługom i narzędziom zintegrowanym w Teams. Pliki, udostępnione notatniki zajęć, lekcje na żywo, chat zespołowy i prywatny. To core pakietu. Wzbogaca je dziennik ocen, możliwość tworzenia zadań, możliwość współpracy przy tworzeniu treści. Na koniec – co warto zauważyć – możemy dodać dodatkowe narzędzia innych firm lub po prostu kontem microsoft logować się do wielu innych usług choćby chmury edukacyjnej PIONIER Research & Classroom. 

Cele szkolenia

  • Nauczyciel po ukończonym cyklu szkoleń:
  • Tworzy zespoły, konfiguruje przestrzeń zespołów, tworzy kanały.
  • Pracuje aktywnie z uczniem udostępniając pliki, nagradzając, moderując podczas chatu publicznego
  • Przygotowuje się do pracy “na żywo”, zarządza plikami, konfigurując uprawnienia
  • Organizuje spotkanie/lekcję “na żywo”, korzystając z prezentacji, udostępnionego ekranu, tablicy, angażując uczniów w czasie lekcji
  • Opracowuje lekcję do sesji samodzielnego uczenia, sprawdza notatniki uczniów
  • Tworzy zadania, zadania domowe, testy

 

Więcej informacji o szkoleniu znajdziesz w dokumencie: Lekcja z Microsoft Teams – opis szkolenia

 

Skip to content