Opis procesu:

Nowoczesna szkoła powinna być oparta na kreatywności, współpracy, szacunku i powszechnej partycypacji. Zadaniem uczestników warsztatu, będzie zaprojektowanie wyróżnika szkoły.  

Proces projektowania wyróżnika szkoły będzie składał się z trzech, powiązanych ze sobą, etapów:

  • I – inspiracja; etap badania i analizy potrzeb reprezentowanych przez szkołę i jej otoczenie;
  • II – ideacja; etap generowania pomysłów i ich rozszerzania, tworzenia prototypów na podstawie zebranych danych;
  • III – implementacja; etap przejścia od projektowania do wdrażania pomysłu.

Uczestnicy warsztatu zrealizują etap I i II oraz określą, które z zaproponowanych rozwiązań mogłyby zostać wdrożone w szkole. W ramach etapu III powstanie dokument przedstawiający proponowane rozwiązania, który zostanie dostarczony dyrekcji placówki.

W III etapie możemy dla Państwa przygotować propozycję uporządkowania aspektów wizerunkowych szkoły w tym projekt i wdrożenie strony www.

Cele procesu

  • zdefiniowanie oczekiwań uczniów i rodziców, pracowników szkoły odnośnie unikalności placówki,
  • zdefiniowanie wyróżnika szkoły (w tym identyfikacja tj. nazwa/hasło/logo),
  • określenie działań odbywających się w szkole i/lub jej otoczeniu w ramach promowania placówki poprzez jej wyróżnik (rodzaj działań, wykonawcy, grupa odbiorców).
Skip to content