O szkoleniu

Metodyka, metodyka, metodyka! Lekcje zdalne to skomplikowany proces wymagający nie tylko samego przygotowania, odpowiednich narzędzi, ale przede wszystkim zrozumienia specyfiki uczenia online. 

Aby stać się ekspertem e-learningu niezbędne jest zdobycie umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia zajęć online, projektowania i tworzenia szkoleń online, zarządzania zespołem online, formułowania komunikatów, treści, dobierania rozmaitych aktywności i multimediów. Na pomoc nauczycielowi przychodzą Karty Projektowania Lekcji zgodnie z modelem ADDIE.

Cele

W czasie szkolenia uczestnicy:

  • Poznają 10 zasad prowadzenia lekcji online
  • Zaprojektują interaktywną lekcję „na żywo” na bazie Kart Projektowania Lekcji zgodnie z modelem ADDIE
  • Zaprojektują interaktywną lekcję samodzielnego uczenia się na bazie Kart Projektowania Lekcji zgodnie z modelem ADDIE
  • Zwrócą uwagę na różnice między platformami zarządzania szkołą a platformami edukacyjnymi
  • Zdobędą umiejętność aktywizowania uczniów w środowisku online
  • Przeprowadzą ewaluację swoich zajęć
Skip to content